Declaraties

Voor vragen over uw declaraties dient u contact op te nemen met de betreffende zorgverzekeraar. VRZ Zorginkoop heeft geen inzage in het declaratieverkeer tussen u en de zorgverzekeraar en kan u op dit gebied helaas niet van dienst zijn. Voor contactgegevens van de zorgverzekeraars kunt u in onderstaand overzicht de contactpersonen per zorgsoort vinden.

Contactpersonen ELV 2019

Contactpersonen Extramurale Farmacie 2019

Contactpersonen GGZ 2019

Contactpersonen Huisartsenzorg 2019

Contactpersonen MSZ 2019

Contactpersonen Multidisciplinaire Zorg 2019

Contactpersonen Wijkverpleging 2019

Contactpersonen Geboortezorg 2019

Contactpersonen Hulpmiddelen 2019

Contactpersonen Innovatie 2018

Contactpersonen Paramedische Zorg 2019

Contactpersonen Zintuigelijk Gehandicapten 2019

Contactpersonen Fraude 2019

Contactpersonen Mondzorg 2019

Contactpersonen Paramedische Zorg Fysiotherapie 2019