Declaraties

Voor vragen over uw declaraties dient u contact op te nemen met de betreffende zorgverzekeraar. VRZ Zorginkoop heeft geen inzage in het declaratieverkeer tussen u en de zorgverzekeraar en kan u op dit gebied helaas niet van dienst zijn. Voor contactgegevens van de zorgverzekeraars kunt u in onderstaand overzicht de contactpersonen per zorgsoort vinden.

Contactpersonen ELV 2020

Contactpersonen Extramurale Farmacie VRZ 2020

Contactpersonen Extramurale Farmacie ONVZ 2020

Contactpersonen GGZ 2020

Contactpersonen Huisartsenzorg 2020

Contactpersonen IKZ 2020

Contactpersonen MSZ 2020

Contactpersonen Wijkverpleging 2020

Contactpersonen Geboortezorg 2020

Contactpersonen Hulpmiddelen 2020

Contactpersonen Paramedische Zorg 2020

Contactpersonen Fysiotherapie ONVZ 2020

Contactpersonen Zintuiglijk Gehandicapten 2020

Contactpersonen Fraude 2020

Contactpersonen Mondzorg 2020