Fraude melden

Bij twijfel over de identiteit van de verzekerde of wanneer er aanwijzingen zijn dat een medewerker van de zorgaanbieder met declaraties heeft gefraudeerd, bijvoorbeeld een specialist of een medewerker van een financiële administratie, dient de zorgverzekeraar daarvan op de hoogte te worden gesteld. Voor contactgegevens van de zorgverzekeraars inzake fraudemeldingen verwijzen wij u graag naar de contactpersonenlijst fraudemeldingen.

Contactpersonenlijst fraudemeldingen