UZOVI-code wijziging Eno

9 december 2019

Per 1 januari 2020 wijzigt de UZOVI code van zorgverzekeraar Eno naar code 3347. Deze wijziging geldt voor alle Eno labels (Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect en HollandZorg). Declaraties van 2019 en 2020 dienen gescheiden ingediend te worden om afwijzingen te voorkomen. Dit geldt voor debet- en creditfacturen. Declaraties met een behandel- of startdatum vanaf 1 januari
Lees meer


Verlenging tekentermijn zorgovereenkomst (semi-) orthopedisch schoeisel 2020

8 november 2019

De uiterste datum voor het tekenen van de zorgovereenkomst voor (Semi) orthopedisch schoeisel is verlengd tot en met donderdag 28 november. Als gevolg van de vragen van enkele leveranciers uit de branche zijn er gesprekken gevoerd en komt er een aanvulling op het gedane aanbod. Om elke partij voldoende tijd te geven dit te bestuderen
Lees meer


Wijziging verzenddatum standaardovereenkomst farmacie ONVZ 2020/2021

10 oktober 2019

Anders dan in het farmacie inkoopbeleid van ONVZ staat, zal de standaardovereenkomst farmacie voor 2020 en 2021 in de eerste helft van november 2019 via VECOZO worden aangeboden. In het zorginkoopbeleid stond 1 oktober 2019 als uiterlijke verzenddatum genoemd. Maatwerkovereenkomsten worden nadat er overeenstemming is bereikt met de apotheekketen of zorgmakelaar zo snel mogelijk verzonden
Lees meer


Beëindiging gezamenlijke zorginkoop

11 september 2019

De afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd tussen de VRZ-partners over de toekomstige samenwerking in VRZ-verband. De uitkomst hiervan is dat besloten is de samenwerking VRZ breed te continueren, maar te stoppen met de samenwerking op het vlak van zorginkoop. Concreet betekent dit dat de inkoop voor 2020 nog gezamenlijk wordt gedaan en dat de drie
Lees meer


Nieuw formulier IBAN-gegevens

28 augustus 2019

De afgelopen tijd is onze procedure rondom het wijzigen van IBAN-gegevens aangescherpt. Op basis van de regelgevingen en feedback die wij hebben ontvangen, is ons wijzigingsformulier aangepast. Het nieuwe wijzigingsformulier voor IBAN-gegevens staat op onze website. Hierin vindt u ook een korte uitleg welke informatie wij allemaal nodig hebben. Wij vragen onder andere een kopie
Lees meer