Zorg en Zekerheid, Eno en ONVZ blijven samen zorg inkopen

31 maart 2017

ONVZ Zorgverzekeraar, Zorg en Zekerheid en Eno blijven gezamenlijk zorg inkopen. Dat doen ze deels onder het gezamenlijke label VRZ Zorginkoop en ook deels onder hun eigen naam. Zo maakt ieder van de zorgverzekeraars niet alleen afspraken met zorgaanbieders voor zichzelf, maar telkens ook voor de andere twee zorgverzekeraars. ASR Ziektekosten stopt vanaf het inkoopjaar
Lees meer


Wijziging Zorginkoopbeleid farmacie en fysiotherapie 2019

3 april 2018

Voor contractjaar 2019 kopen ONVZ Zorgverzekeraar, Eno Zorgverzekeraar en Zorg en Zekerheid gezamenlijk zorg in onder de vlag van VRZ Zorginkoop. Hierop is een tweetal uitzonderingen van toepassing. Voor de inkoop van eerstelijns fysiotherapie en extramurale farmacie voert ONVZ voor 2019 een ander inkoopbeleid dan haar partners Eno en Zorg en Zekerheid. De inkopende partij
Lees meer


Later versturen standaardovereenkomst farmacie ONVZ

24 september 2018

In het Zorginkoopbeleid farmacie ONVZ 2019 hebben wij aangegeven dat we onze standaardovereenkomst uiterlijk 1 oktober 2018 versturen. Dit zal echter later worden; we streven ernaar deze overeenkomst uiterlijk in de tweede helft van oktober via VECOZO aan te bieden.
Lees meer


Contractinformatie zorgovereenkomsten hulpmiddelen 2019

25 september 2018

De verzending van de overeenkomst Pro- en Orthesen 2019 heeft vertraging opgelopen. Alle marktpartijen doen in dit proces hun uiterste best, zodat VRZ Zorginkoop de overeenkomst uiterlijk 12 oktober 2018 kan verzenden. Wij houden rekening met een reële tekentermijn. Dit betekent dat de uiterste datum voor het getekend retourneren van deze overeenkomst door VRZ Zorginkoop
Lees meer


Informatie BTW tariefbijlagen

22 oktober 2018

De aanbiedingsbrief en artikel 8 van de zorgovereenkomsten: ‘Afvoerend Incontinentiemateriaal’, ‘Stomamateriaal’ en ‘Verband- en Compressiemateriaal’ 2019 spreken ten onrechte over een tariefbijlage inclusief BTW. Bijlage 1 tarieven 2019 van bovengenoemde zorgovereenkomsten gepubliceerd op de website is exclusief BTW. Excuus voor de eventuele verwarring.
Lees meer


Aanpassing tekendatum overeenkomst Bijzonder gezichtshulpmiddelen 2019-2020

30 oktober 2018

Op 27 september zijn de overeenkomst voor de Bijzondere gezichtshulpmiddelen 2019-2020 aangeboden. Op dit aanbod heeft VRZ Zorginkoop meerdere reacties van leveranciers ontvangen waarin zij vragen stellen over de clustersystematiek en tarieven. Naar aanleiding van de reacties is opnieuw gekeken naar de opbouw van de clusters en het daarbij vastgestelde tarief.   Algemeen Zoals u
Lees meer


Nieuwe Tarievenlijst Conventionele Gebitsprothese 2019

14 november 2018

De tarieflijst voor de conventionele gebitsprothese voor de verzekeraars ONVZ en Zorg en Zekerheid is op 6 november opnieuw gepubliceerd. Voor prestatiecode P40 (toeslag immediaat kunstgebit) was in de tariefbijlage van 30 juli abusievelijk het tarief over 2018 vermeld. Het maximale tarief dat u in 2019 in rekening kunt brengen voor de prestatiecode P40 is
Lees meer


Volgbeleid Multidisciplinaire Zorg (Ketenzorg)

19 februari 2019

Indien u als aanbieder van multidisciplinaire zorg dan wel ketenzorg afspraken heeft gemaakt binnen segment 2 of 3 met uw preferente zorgverzekeraar, dan worden deze via VECOZO of per e-mail met VRZ Zorginkoop gedeeld. Indien u binnen zes weken vanaf het moment dat wij in VECOZO of via de mail melding hebben gekregen van de
Lees meer


Contractinformatie Wijkverpleging voor ZZP-ers

27 februari 2019

Met ingang van 1 maart 2019 werkt VRZ Zorginkoop niet langer met overeenkomsten voor wijkverpleegkundige zorg voor individuele ZZP’ers. ZZP’ers die volgens contract willen werken worden verwezen naar het Platform Verbinden Met Zorg. Het Platform is bereikbaar via: E-mail : info@platformvmz.nl Telefoon : 085 – 20 30 300 Website : www.platformvmz.nl De contractering Wijkverpleging voor
Lees meer


Aanvraag zorgovereenkomst als zorgaanbieder

14 maart 2019

VRZ Zorginkoop ontvangt veel aanvragen voor het sluiten van een zorgovereenkomst. Omdat blijkt dat niet voor alle zorgaanbieders bekend is welke stappen hieraan vooraf gaan; hieronder een uitleg: nieuwe inschrijving KvK; aanvraag praktijk AGB code bij Vektis; vervolgens kiest u: “ik ben zorgaanbieder”. U doorloopt daar de vervolgstappen. Houdt u rekening met een minimale doorlooptijd van 5
Lees meer


Uw feedback

7 mei 2019

Wij van VRZ Zorginkoop zijn erg benieuwd naar uw mening over onze dienstverlening en wat wij volgens u nog verder kunnen verbeteren. Daarom bieden wij u voortaan de mogelijkheid om hierover uw mening te geven. Onderaan onze e-mails vindt u een link naar een korte enquête. Wij waarderen het erg als u deze wilt invullen.
Lees meer


Informatie Inkoop Geneeskundige Zorg Specifieke Patiëntgroepen (GZSP)

23 juli 2019

De VRZ-verzekeraars hebben besloten om de GZSP voor het jaar 2020 niet via contracten in te kopen. De GZSP zal door de verzekeraars worden vergoed op basis van de aanspraken en voorwaarden die in de polisvoorwaarden voor 2020 zijn vastgelegd. Voor nadere informatie over de vergoeding en de manier waarop u kan declareren wordt u
Lees meer


Vertraging Contractering GGZ 2020

22 augustus 2019

In afwijking van wat aangekondigd staat in ons inkoopbeleid GGZ 2020, zal de aanbieding van de overeenkomsten 2020 aan vrijgevestigden en instellingen zonder offertetraject niet op 2 september 2019 plaatsvinden. Het later dan gebruikelijk bekend worden van de NZa-tarieven voor 2020 en de technische verwerking van die tarieven in onze systemen, zijn hier debet aan.
Lees meer


Beëindiging gezamenlijke zorginkoop

11 september 2019

De afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd tussen de VRZ-partners over de toekomstige samenwerking in VRZ-verband. De uitkomst hiervan is dat besloten is de samenwerking VRZ breed te continueren, maar te stoppen met de samenwerking op het vlak van zorginkoop. Concreet betekent dit dat de inkoop voor 2020 nog gezamenlijk wordt gedaan en dat de drie
Lees meer


Wijziging verzenddatum standaardovereenkomst farmacie ONVZ 2020/2021

10 oktober 2019

Anders dan in het farmacie inkoopbeleid van ONVZ staat, zal de standaardovereenkomst farmacie voor 2020 en 2021 in de eerste helft van november 2019 via VECOZO worden aangeboden. In het zorginkoopbeleid stond 1 oktober 2019 als uiterlijke verzenddatum genoemd. Maatwerkovereenkomsten worden nadat er overeenstemming is bereikt met de apotheekketen of zorgmakelaar zo snel mogelijk verzonden
Lees meer


Verlenging tekentermijn zorgovereenkomst (semi-) orthopedisch schoeisel 2020

8 november 2019

De uiterste datum voor het tekenen van de zorgovereenkomst voor (Semi) orthopedisch schoeisel is verlengd tot en met donderdag 28 november. Als gevolg van de vragen van enkele leveranciers uit de branche zijn er gesprekken gevoerd en komt er een aanvulling op het gedane aanbod. Om elke partij voldoende tijd te geven dit te bestuderen
Lees meer


UZOVI-code wijziging Eno

9 december 2019

Per 1 januari 2020 wijzigt de UZOVI code van zorgverzekeraar Eno naar code 3347. Deze wijziging geldt voor alle Eno labels (Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect en HollandZorg). Declaraties van 2019 en 2020 dienen gescheiden ingediend te worden om afwijzingen te voorkomen. Dit geldt voor debet- en creditfacturen. Declaraties met een behandel- of startdatum vanaf 1 januari
Lees meer


Zorginkoop 2021

26 maart 2020

Vanaf het inkoopjaar 2021 kopen de zorgverzekeraars ENO, ONVZ en Zorg en Zekerheid zelfstandig zorg in. VRZ Zorginkoop onderhandelt niet langer namens de drie zorgverzekeraars. In het inkoopbeleid van de afzonderlijke verzekeraars ENO, ONVZ en Zorg en Zekerheid, dat uiterlijk op 1 april 2020 wordt gepubliceerd, kunt u kennis nemen van onze plannen en aanpak
Lees meer


Kraamzorg – Intake aan huis ivm Corona crisis – 2020

15 april 2020

Beste kraamzorgaanbieder, Op 2 april is er op landelijk niveau besloten dat het is toegestaan om een intake, welke niet fysiek heeft plaatsgevonden, te declareren als een ‘intake aan huis’. Tot het einde van deze crisis kunt u de intake aan huis declareren, ook wanneer deze niet fysiek heeft plaatsgevonden. Met de voorwaarde dat de
Lees meer


VRZ Zorginkoop is gestopt. Wat betekent dit voor mij?

27 januari 2021

Per 1 januari 2021 is het samenwerkingsverband VRZ Zorginkoop gestopt. Hieronder leest u wat er voor u is veranderd: Een aanvraag voor een contract stuurt u naar de zorgverzekeraar. Ook administratieve wijzigingen per 1 januari handelt de zorgverzekeraar zelf af. IBAN-gegevens worden door elke zorgverzekeraar zelf verwerkt. Elke zorgverzekeraar kan hier een eigen procedure in
Lees meer