Wijziging verzenddatum standaardovereenkomst farmacie ONVZ 2020/2021

10 oktober 2019

Anders dan in het farmacie inkoopbeleid van ONVZ staat, zal de standaardovereenkomst farmacie voor 2020 en 2021 in de eerste helft van november 2019 via VECOZO worden aangeboden. In het zorginkoopbeleid stond 1 oktober 2019 als uiterlijke verzenddatum genoemd. Maatwerkovereenkomsten worden nadat er overeenstemming is bereikt met de apotheekketen of zorgmakelaar zo snel mogelijk verzonden
Lees meer


Beëindiging gezamenlijke zorginkoop

11 september 2019

De afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd tussen de VRZ-partners over de toekomstige samenwerking in VRZ-verband. De uitkomst hiervan is dat besloten is de samenwerking VRZ breed te continueren, maar te stoppen met de samenwerking op het vlak van zorginkoop. Concreet betekent dit dat de inkoop voor 2020 nog gezamenlijk wordt gedaan en dat de drie
Lees meer


Nieuw formulier IBAN-gegevens

28 augustus 2019

De afgelopen tijd is onze procedure rondom het wijzigen van IBAN-gegevens aangescherpt. Op basis van de regelgevingen en feedback die wij hebben ontvangen, is ons wijzigingsformulier aangepast. Het nieuwe wijzigingsformulier voor IBAN-gegevens staat op onze website. Hierin vindt u ook een korte uitleg welke informatie wij allemaal nodig hebben. Wij vragen onder andere een kopie
Lees meer


Vertraging Contractering GGZ 2020

22 augustus 2019

In afwijking van wat aangekondigd staat in ons inkoopbeleid GGZ 2020, zal de aanbieding van de overeenkomsten 2020 aan vrijgevestigden en instellingen zonder offertetraject niet op 2 september 2019 plaatsvinden. Het later dan gebruikelijk bekend worden van de NZa-tarieven voor 2020 en de technische verwerking van die tarieven in onze systemen, zijn hier debet aan.
Lees meer


Informatie Inkoop Geneeskundige Zorg Specifieke Patiëntgroepen (GZSP)

23 juli 2019

De VRZ-verzekeraars hebben besloten om de GZSP voor het jaar 2020 niet via contracten in te kopen. De GZSP zal door de verzekeraars worden vergoed op basis van de aanspraken en voorwaarden die in de polisvoorwaarden voor 2020 zijn vastgelegd. Voor nadere informatie over de vergoeding en de manier waarop u kan declareren wordt u
Lees meer