Kraamzorg – Intake aan huis ivm Corona crisis – 2020

15 april 2020

Beste kraamzorgaanbieder, Op 2 april is er op landelijk niveau besloten dat het is toegestaan om een intake, welke niet fysiek heeft plaatsgevonden, te declareren als een ‘intake aan huis’. Tot het einde van deze crisis kunt u de intake aan huis declareren, ook wanneer deze niet fysiek heeft plaatsgevonden. Met de voorwaarde dat de
Lees meer


Zorginkoop 2021

26 maart 2020

Vanaf het inkoopjaar 2021 kopen de zorgverzekeraars ENO, ONVZ en Zorg en Zekerheid zelfstandig zorg in. VRZ Zorginkoop onderhandelt niet langer namens de drie zorgverzekeraars. In het inkoopbeleid van de afzonderlijke verzekeraars ENO, ONVZ en Zorg en Zekerheid, dat uiterlijk op 1 april 2020 wordt gepubliceerd, kunt u kennis nemen van onze plannen en aanpak
Lees meer


UZOVI-code wijziging Eno

9 december 2019

Per 1 januari 2020 wijzigt de UZOVI code van zorgverzekeraar Eno naar code 3347. Deze wijziging geldt voor alle Eno labels (Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect en HollandZorg). Declaraties van 2019 en 2020 dienen gescheiden ingediend te worden om afwijzingen te voorkomen. Dit geldt voor debet- en creditfacturen. Declaraties met een behandel- of startdatum vanaf 1 januari
Lees meer


Verlenging tekentermijn zorgovereenkomst (semi-) orthopedisch schoeisel 2020

8 november 2019

De uiterste datum voor het tekenen van de zorgovereenkomst voor (Semi) orthopedisch schoeisel is verlengd tot en met donderdag 28 november. Als gevolg van de vragen van enkele leveranciers uit de branche zijn er gesprekken gevoerd en komt er een aanvulling op het gedane aanbod. Om elke partij voldoende tijd te geven dit te bestuderen
Lees meer


Wijziging verzenddatum standaardovereenkomst farmacie ONVZ 2020/2021

10 oktober 2019

Anders dan in het farmacie inkoopbeleid van ONVZ staat, zal de standaardovereenkomst farmacie voor 2020 en 2021 in de eerste helft van november 2019 via VECOZO worden aangeboden. In het zorginkoopbeleid stond 1 oktober 2019 als uiterlijke verzenddatum genoemd. Maatwerkovereenkomsten worden nadat er overeenstemming is bereikt met de apotheekketen of zorgmakelaar zo snel mogelijk verzonden
Lees meer