Aanpassing tekendatum overeenkomst Bijzonder gezichtshulpmiddelen 2019-2020

30 oktober 2018

Op 27 september zijn de overeenkomst voor de Bijzondere gezichtshulpmiddelen 2019-2020 aangeboden.

Op dit aanbod heeft VRZ Zorginkoop meerdere reacties van leveranciers ontvangen waarin zij vragen stellen over de clustersystematiek en tarieven.

Naar aanleiding van de reacties is opnieuw gekeken naar de opbouw van de clusters en het daarbij vastgestelde tarief.

 

Algemeen

Zoals u gemerkt heeft wijkt de tariefbijlage sterk af van de tariefbijlage zoals u van VRZ gewend bent.

De tarieven zijn vanaf 2019 gebaseerd op een vast tarief per cluster. Dit betekent dat u ongeacht het hulpmiddel dat u uit een cluster levert, een vast tarief in rekening kunt brengen. Het tarief is tot stand gekomen door intern onderzoek, declaratie gegevens, markt onderzoek en gesprekken met leveranciers.

Voor de hulpmiddelen die niet op de tariefbijlage staan en u wel aan onze verzekerden wilt leveren, kunt u een aanvraag voor een machtiging indienen bij de desbetreffende verzekeraar.

Door deze aanpassingen is de tekendatum van de overeenkomst opgeschoven naar maandag 12 november.

Als u de overeenkomst al getekend heeft geretourneerd, komt de nieuwe tariefbijlage in plaats van de huidige tariefbijlage