Informatie Inkoop Geneeskundige Zorg Specifieke Patiëntgroepen (GZSP)

23 juli 2019

De VRZ-verzekeraars hebben besloten om de GZSP voor het jaar 2020 niet via contracten in te kopen.

De GZSP zal door de verzekeraars worden vergoed op basis van de aanspraken en voorwaarden die in de polisvoorwaarden voor 2020 zijn vastgelegd.

Voor nadere informatie over de vergoeding en de manier waarop u kan declareren wordt u verwezen naar polisvoorwaarden en website van de aangesloten verzekeraars ENO, ONVZ en Zorg en Zekerheid. Deze polisvoorwaarden zullen in november 2019 bekend worden gemaakt.