Wijziging Zorginkoopbeleid farmacie en fysiotherapie 2019

3 april 2018

Voor contractjaar 2019 kopen ONVZ Zorgverzekeraar, Eno Zorgverzekeraar en Zorg en Zekerheid gezamenlijk zorg in onder de vlag van VRZ Zorginkoop. Hierop is een tweetal uitzonderingen van toepassing. Voor de inkoop van eerstelijns fysiotherapie en extramurale farmacie voert ONVZ voor 2019 een ander inkoopbeleid dan haar partners Eno en Zorg en Zekerheid. De inkopende partij voor VRZ Zorginkoop is Eno Zorgverzekeraar (in haar kernregio) en Zorg en Zekerheid (voor de rest van het land). ONVZ Zorgverzekeraar koopt beide zorgsoorten zelf in. Het contractbeheer wordt voor alle drie de partners uitgevoerd door de afdeling Inkoopsupport van VRZ Zorginkoop. Voor meer details verwijzen wij u graag naar de betreffende pagina’s van farmacie  en fysiotherapie op deze website.