Nieuwe Tarievenlijst Conventionele Gebitsprothese 2019

14 november 2018

De tarieflijst voor de conventionele gebitsprothese voor de verzekeraars ONVZ en Zorg en Zekerheid is op 6 november opnieuw gepubliceerd.

Voor prestatiecode P40 (toeslag immediaat kunstgebit) was in de tariefbijlage van 30 juli abusievelijk het tarief over 2018 vermeld. Het maximale tarief dat u in 2019 in rekening kunt brengen voor de prestatiecode P40 is € 14,33.

De tariefbijlage van 6 november vervangt de eerder gepubliceerde tariefbijlage.

Excuses voor het ongemak.