Vertraging Contractering GGZ 2020

22 augustus 2019

In afwijking van wat aangekondigd staat in ons inkoopbeleid GGZ 2020, zal de aanbieding van de overeenkomsten 2020 aan vrijgevestigden en instellingen zonder offertetraject niet op 2 september 2019 plaatsvinden. Het later dan gebruikelijk bekend worden van de NZa-tarieven voor 2020  en de technische verwerking van die tarieven in onze systemen, zijn hier debet aan.

De overeenkomsten 2020 zullen nu in de week van 16 september 2019 worden verzonden. Onze excuses voor de vertraging.