Volgbeleid Multidisciplinaire Zorg (Ketenzorg)

19 februari 2019

Indien u als aanbieder van multidisciplinaire zorg dan wel ketenzorg afspraken heeft gemaakt binnen segment 2 of 3 met uw preferente zorgverzekeraar, dan worden deze via VECOZO of per e-mail met VRZ Zorginkoop gedeeld.

Indien u binnen zes weken vanaf het moment dat wij in VECOZO of via de mail melding hebben gekregen van de contractafspraken géén afwijzingsbrief ontvangt mag u er vanuit gaan dat wij de contractafspraken volgen. Wij adviseren u om te wachten met het indienen van uw declaraties totdat er zes weken zijn verstreken.

Als VRZ Zorginkoop de gemaakte contractafspraken niet volgt, mag u geen S2 en S3 prestaties declareren bij de zorgverzekeraars die bij VRZ Zorginkoop zijn aangesloten. Declaraties kunnen afgewezen worden zolang de aanvraag tot volgen nog in behandeling is bij ons.

Mocht u na deze periode toch afwijzingen van declaraties krijgen bij één van onze deelnemende zorgverzekeraars, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

U kunt onze werkwijze ten aanzien van volgcontracten nalezen op de pagina: https://www.vrzzorginkoop.nl/zorgjaar-2019/eerstelijn/multidisciplinaire-zorg/