Zorginkoop 2021

26 maart 2020

Vanaf het inkoopjaar 2021 kopen de zorgverzekeraars ENO, ONVZ en Zorg en Zekerheid zelfstandig zorg in. VRZ Zorginkoop onderhandelt niet langer namens de drie zorgverzekeraars. In het inkoopbeleid van de afzonderlijke verzekeraars ENO, ONVZ en Zorg en Zekerheid, dat uiterlijk op 1 april 2020 wordt gepubliceerd, kunt u kennis nemen van onze plannen en aanpak voor inkoop 2021. U kunt deze beleidsstukken vinden op de websites van de verzekeraars zelf. De webadressen vindt in onderstaand overzicht. Hier treft u ook telefoonnummers en e-mailadressen.

https://www.eno.nl/zorgaanbieders/inkoopbeleid

https://www.onvz.nl/zorgverlener/onvz-zorginkoop-vanaf-2021

https://www.zorgenzekerheid.nl/zorgprofessionals/zorginkoopnieuw.htm