Over ons

ONVZ Zorgverzekeraar, Zorg en Zekerheid en Eno kopen vanaf inkoopjaar 2018 gezamenlijk zorg in. Dat doen ze deels onder het gezamenlijke label VRZ Zorginkoop en deels onder hun eigen naam. Zo maakt ieder van de zorgverzekeraars niet alleen afspraken met zorgaanbieders voor zichzelf, maar ook voor de andere twee zorgverzekeraars.

a.s.r. stopt vanaf het inkoopjaar 2018 met de gezamenlijke inkoop en zal zelf op andere wijze invulling geven aan de zorginkoop.

Voor de afwikkeling van het inkoopjaar 2017 en verantwoordelijkheden voortvloeiend uit de inkoop over eerdere jaren blijven de voormalige samenwerkingspartners a.s.r., ONVZ, Zorg en Zekerheid en Eno gezamenlijk optrekken.

Inkoop tot en met 2017
Tot en met inkoopjaar 2017 regelt Multizorg VRZ de landelijke zorginkoop en contractering voor zorgverzekeraars a.s.r., ONVZ, Eno en Zorg en Zekerheid. Voor meer informatie over voorgaande jaren waarbij de zorginkoop plaatsvond onder de naam Multizorg VRZ kunt u terecht op www.multizorgvrz.nl