Privacy

PRIVACY VERKLARING
VRZ Zorginkoop respecteert uw privacy en behandelt en beveiligt persoonlijke gegevens van de bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij houden ons (vanzelfsprekend) aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Met deze Privacy Verklaring maken wij duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij informatie aan u of anderen verstrekken. Als u vragen heeft over de Privacy Verklaring kunt u deze stellen via de pagina contact.

Beveiliging
Onze systemen en programma’s zijn beveiligd en wij hebben beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden.

Waarom wordt informatie verzameld?
Bij de aanvraag voor een zorgovereenkomst vragen wij om persoonsgegevens. De verstrekte gegevens gebruikt VRZ Zorginkoop voor de afhandeling van uw aanvraag, het uitvoeren van de zorgovereenkomst en het nakomen van wettelijke regelingen. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor overige activiteiten die onze bedrijfsvoering ondersteunen, zoals fraudebeheersing en om u te informeren over andere door ons geleverde producten en diensten. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Website
Om de website optimaal op klantwensen te kunnen afstemmen, verzamelen wij niet-persoonlijke, statistische bezoekinformatie. Voorbeelden hiervan zijn de gebruikte browser, klikgedrag, bezoektijdstip en -frequentie.

Cookies bij gebruik van de website
Als u onze website bezoekt kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie, zodat wij u bij een volgend bezoek automatisch herkennen. Cookies helpen om de inhoud van onze website beter af te stemmen op uw behoeften. Cookies blijven gedurende vijf jaar in uw computer, behalve als u ze verwijdert.

Aan wie worden gegevens verstrekt?
Als u om opgave van uw gegevens verzoekt, worden deze pas aan u verstrekt als er voldoende zekerheid bestaat over uw identiteit. Wij kunnen om privacyredenen zonder uw toestemming geen gegevens verstrekken via de telefoon of per onbeveiligde e-mail. Dit doen wij om uw privacy te beschermen. VRZ Zorginkoop verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de zorgovereenkomsten, op grond van een wettelijke verplichting of in geval van fraude.

Wijzigingen
Het is mogelijk dat deze Privacy Verklaring wordt gewijzigd. Op deze plaats treft u de actuele Privacy Verklaring aan.