Algemeen

Wie is VRZ Zorginkoop?

Hoe kan ik in contact komen met VRZ Zorginkoop?

Ik heb nog geen overeenkomst met VRZ Zorginkoop. Hoe vraag ik een overeenkomst aan?

Als ik een overeenkomst aanvraag, wanneer gaat deze dan in?

In de aanbiedingsbrief staat een datum vermeld waarin het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dit in?

Afgelopen jaar heb ik meerjarige overeenkomst getekend, moet ik nu actie ondernemen voor het nieuwe jaar?

Wat gebeurt er als ik geen zorgovereenkomst sluit met VRZ Zorginkoop?

Welke stappen onderneemt u als u een nieuwe zorgaanbieder bent voordat u een zorgovereenkomst aanvraagt? Of bij wijziging rechtsvorm van uw praktijk?

Waar kan ik een machtiging indienen voor een verzekerde?

Ik heb een vraag over een ingediende declaratie. Waar kan ik deze vraag stellen?

Behandeling voor zintuiglijk gehandicapten

Is er een lijst met tarieven voor de zorgaanbieders waarmee geen maatwerk-afspraken (bulk-inkoop) gemaakt worden?

Diëtetiek

Ik wil een zorgovereenkomst voor de gecombineerde leefstijl interventie aanvragen. Waar kan ik terecht?

Ik ben van plan een bestaande praktijk over te nemen? Kan ik de lopende zorgovereenkomst met deze praktijk overnemen?

Onze maatschap verandert van samenstelling. Heeft dit gevolgen voor de lopende zorgovereenkomst?

Wat zijn de voordelen van het aangaan van een zorgovereenkomst met VRZ?

Ik heb een zorgovereenkomst getekend voor 2019. Moet ik actie ondernemen om een zorgovereenkomsten t.b.v. 2020 te ontvangen?

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Ik heb geen zorgovereenkomst 2020 ontvangen. Hoe vraag ik een zorgovereenkomst 2020 aan?

Ik ben een nieuwe praktijk gestart, wat moet ik doen?

Moet ik een nieuwe zorgovereenkomst aanvragen als er nieuwe collega(‘s) toetreden tot de praktijk?

Mijn praktijksamenstelling en/of andere gegevens van mijn praktijk veranderen. Wat moet ik doen?

Wat is de vergoeding voor paramedische zorg indien er geen zorgovereenkomst is afgesloten?

Moet ik alle papieren verwijzingen bewaren of is het digitaal bewaren van verwijzingen ook voldoende?

Waarom is de duur van een groepsbehandeling gemaximeerd tot 3 maanden? Wat moet ik doen als ik langer wil behandelen?

Moeten mijn medewerkers ook in het Kwaliteitsregister Paramedici ingeschreven zijn?

Waarom koopt VRZ Zorginkoop de nieuwe prestatie meekijkconsult niet in?

De zorgovereenkomst vermeldt dat de praktijk tijdens openingsuren telefonisch bereikbaar moet zijn. Hoe moet ik dat interpreteren?

Vragen per e-mail

Waarom koopt VRZ Zorginkoop de prestatie PACT niet in?

Niet al mijn indirecte tijd voldoet aan de omschrijving zoals deze geldt voor de nieuw prestatie ‘ dieetadvies’. Hoe declareer ik deze indirecte tijd?

Niet al mijn indirecte tijd voldoet aan de omschrijving zoals deze geldt voor de nieuw prestatie ‘ dieetadvies’. Hoe declareer ik deze indirecte tijd?

Eerstelijns Verblijf / GRZ

Hoe regelen we een ELV opname?

Is er vooraf toestemming noodzakelijk om ELV te mogen leveren?

Is het eigen risico van toepassing op ELV?

Moet de aanbieder op alle locaties Palliatief Terminale Zorg (PTZ) leveren of mogen cliënten worden doorgeleid naar locaties waar die zorg het beste geleverd kan worden?

Voor wie is ELV bedoeld?

Waarom stellen zorgverzekeraars verschillende eisen aan zorgaanbieders?

Waarom wordt de eis gesteld dat een verpleegkundige minimaal niveau 5 moet hebben?

Wat is ELV?

Wat is het verschil tussen een Zorghotel en het Eerstelijns Verblijf?

Wat valt er niet onder ELV?

Wat zijn de reactietijden voor ELV?

Welke diagnostiek valt onder het tarief ELV?

Wie is eindverantwoordelijk voor de geleverde ELV zorg?

Wie mag verwijzen naar ELV?

Ergotherapie

Ik ben van plan een bestaande praktijk over te nemen? Kan ik de lopende zorgovereenkomst met deze praktijk overnemen?

Onze maatschap verandert van samenstelling. Heeft dit gevolgen voor de lopende zorgovereenkomst?

Wat zijn de voordelen van het aangaan van een zorgovereenkomst met VRZ?

Ik heb een zorgovereenkomst getekend voor 2019. Moet ik actie ondernemen om een zorgovereenkomsten t.b.v. 2020 te ontvangen?

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Ik heb geen zorgovereenkomst 2020 ontvangen. Hoe vraag ik een zorgovereenkomst 2020 aan?

Ik ben een nieuwe praktijk gestart, wat moet ik doen?

Moet ik een nieuwe zorgovereenkomst aanvragen als er nieuwe collega(‘s) toetreden tot de praktijk?

Mijn praktijksamenstelling en/of andere gegevens van mijn praktijk veranderen. Wat moet ik doen?

Wat is de vergoeding voor paramedische zorg indien er geen zorgovereenkomst is afgesloten?

Moet ik alle papieren verwijzingen bewaren of is het digitaal bewaren van verwijzingen ook voldoende?

Waarom is de duur van een groepsbehandeling gemaximeerd tot 3 maanden? Wat moet ik doen als ik langer wil behandelen?

Moeten mijn medewerkers ook in het Kwaliteitsregister Paramedici ingeschreven zijn?

Waarom koopt VRZ Zorginkoop de nieuwe prestatie meekijkconsult niet in?

De zorgovereenkomst vermeldt dat de praktijk tijdens openingsuren telefonisch bereikbaar moet zijn. Hoe moet ik dat interpreteren?

Vragen per e-mail

Waarom koopt VRZ Zorginkoop de prestatie PACT niet in?

Waarom kent VRZ Zorginkoop geen verhoogde vergoeding voor handergotherapie/kinderergotherapie?

Waarom kent VRZ Zorginkoop geen verhoogde vergoeding voor handergotherapie/kinderergotherapie?

Farmacie

Voert ONVZ een preferentiebeleid?

Hoe kan ik een zorgovereenkomst Farmaceutische zorg VRZ Zorginkoop aanvragen?

Namens welke zorgverzekeraars kan ik een zorgovereenkomst Farmaceutische zorg ontvangen?

Op welke wijze ontvang ik een zorgovereenkomst Farmaceutische zorg?

Kan ik halverwege het jaar instromen op een contract van een apotheekketen of collectief?

Wat zijn de wijzigingen in het beleid Farmacie 2020 t.o.v. 2019?

Ik twijfel of ik in het kernwerkgebied van Eno of Zorg en Zekerheid val?

Ik heb een vraag over de vergoeding van geneesmiddelen?

Waar kan ik de formulieren artsenverklaring en/of apotheekinstructie vinden van producten vallend onder Bijlage 2?

Vallen de geneesmiddelen en zorgprestaties binnen het eigen risico van de verzekerde?

Hoe wordt farmaceutische spoedzorg gecontracteerd?

Fysiotherapie

Hanteert VRZ Zorginkoop (Eno en Zorg en Zekerheid) het bewijs van diagnose of moet er een verwijzing zijn?

Ik wil een zorgovereenkomst voor de gecombineerde leefstijl interventie aanvragen. Waar kan ik terecht?

Ik ben van plan een bestaande praktijk over te nemen? Kan ik de lopende zorgovereenkomst met deze praktijk overnemen?

Onze maatschap verandert van samenstelling. Heeft dit gevolgen voor de lopende zorgovereenkomst?

Wat zijn de voordelen van het aangaan van een zorgovereenkomst met VRZ?

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Ik ben een nieuwe praktijk gestart, wat moet ik doen?

Moet ik een nieuwe zorgovereenkomst aanvragen als er nieuwe collega(‘s) toetreden tot de praktijk?

Mijn praktijksamenstelling en/of andere gegevens van mijn praktijk veranderen. Wat moet ik doen?

Moet ik alle papieren verwijzingen bewaren of is het digitaal bewaren van verwijzingen ook voldoende?

Waarom is de duur van een groepsbehandeling gemaximeerd tot 3 maanden? Wat moet ik doen als ik langer wil behandelen?

Moeten mijn medewerkers ook in het Kwaliteitsregister Paramedici ingeschreven zijn?

Waarom koopt VRZ Zorginkoop de nieuwe prestatie meekijkconsult niet in?

De zorgovereenkomst vermeldt dat de praktijk tijdens openingsuren telefonisch bereikbaar moet zijn. Hoe moet ik dat interpreteren?

Vragen per e-mail

Ik start een nieuwe praktijk voor fysiotherapie. Hoe kan ik een zorgovereenkomst 2020 aanvragen?

Waarom ontvang ik als vrijgevestigde fysiotherapiepraktijk 2 verschillende overeenkomsten voor eerstelijns fysiotherapie van VRZ Zorginkoop?

Kopen de drie verzekeraars binnen VRZ Zorginkoop de zorg voor alle paramedische verstrekkingen samen in?

Ik heb een zorgovereenkomst getekend voor 2019. Moet ik actie ondernemen om een zorgovereenkomst t.b.v. 2020 te ontvangen?

Ik heb geen zorgovereenkomst 2020 ontvangen. Hoe vraag ik een zorgovereenkomst fysiotherapie 2020 aan?

Wat is de vergoeding voor fysiotherapie indien er geen zorgovereenkomst is afgesloten?

Welke controles voert VRZ Zorginkoop uit op de ingevulde vragenlijsten in het VECOZO Zorginkoopportaal?

Ik heb mijn opleiding tot verbijzonderde fysiotherapie afgerond. Moet ik dit melden?

Ik kan/wil me niet registreren in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR)of het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF) van het KNGF of het Keurmerk Fysiotherapie. Wat moet ik dan doen om toch in aanmerking te komen voor een zorgovereenkomst?

Moeten alle medewerkers ook in het CKR/ KRF van het KNGF of van het Keurmerk Fysiotherapie ingeschreven zijn?

Mijn praktijk beschikt niet over een fysiotherapeut die staat ingeschreven als verbijzonderde fysiotherapeut. Waarom kan ik geen sterrenovereenkomst krijgen?

Ziet VRZ Zorginkoop de audit van een van de andere zorgverzekeraars als alternatief voor HKZ?

Waarom hanteert VRZ Zorginkoop (Eno en Zorg en Zekerheid) een behandelindex en spiegelinformatie?

Hoe zijn de grenzen van de behandelindex tot stand gekomen?

VRZ Zorginkoop (Eno en Zorg en Zekerheid) hanteren de landelijke behandelindex. Waar kan ik vinden wat de behandelindex van mijn praktijk is?

Wat gebeurt er als mijn behandelindex gedurende 2020 boven de waarde komt die in de getekend zorgovereenkomst 2020 staan?

De behandelindex van mijn praktijk verbetert gedurende 2020. Kom ik in aanmerking voor een andere zorgovereenkomst?

Welke voorwaarden verbindt VRZ Zorginkoop aan het verzorgen van een beweegprogramma?

GGZ

Hanteert VRZ Zorginkoop een omzetplafond?

Hoe gaat VRZ Zorginkoop om met bevoorschotting?

Hoe moet ik handelen (declareren) bij een onterechte verwijzing naar de GBGGZ?

Is er voor de behandeling binnen de GGZ een verwijzing nodig?

Mogen vrijgevestigde zorgaanbieders in de GBGGZ en GGGZ medebehandelaren inzetten?

Wat gebeurt er als een prestatie/DBC doorloopt in het volgende jaar?

Welke beroepsgroepen mogen voor VRZ Zorginkoop optreden als regiebehandelaar?

Welke eisen hanteert VRZ Zorginkoop ten aanzien van de praktijkomvang?

Huidtherapie

Hanteert VRZ Zorginkoop (Eno en Zorg en Zekerheid) het bewijs van diagnose of moet er een verwijzing zijn?

Ik ben van plan een bestaande praktijk over te nemen? Kan ik de lopende zorgovereenkomst met deze praktijk overnemen?

Onze maatschap verandert van samenstelling. Heeft dit gevolgen voor de lopende zorgovereenkomst?

Wat zijn de voordelen van het aangaan van een zorgovereenkomst met VRZ?

Ik heb een zorgovereenkomst getekend voor 2019. Moet ik actie ondernemen om een zorgovereenkomsten t.b.v. 2020 te ontvangen?

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Ik heb geen zorgovereenkomst 2020 ontvangen. Hoe vraag ik een zorgovereenkomst 2020 aan?

Ik ben een nieuwe praktijk gestart, wat moet ik doen?

Moet ik een nieuwe zorgovereenkomst aanvragen als er nieuwe collega(‘s) toetreden tot de praktijk?

Mijn praktijksamenstelling en/of andere gegevens van mijn praktijk veranderen. Wat moet ik doen?

Wat is de vergoeding voor paramedische zorg indien er geen zorgovereenkomst is afgesloten?

Moet ik alle papieren verwijzingen bewaren of is het digitaal bewaren van verwijzingen ook voldoende?

Waarom is de duur van een groepsbehandeling gemaximeerd tot 3 maanden? Wat moet ik doen als ik langer wil behandelen?

Moeten mijn medewerkers ook in het Kwaliteitsregister Paramedici ingeschreven zijn?

Waarom koopt VRZ Zorginkoop de nieuwe prestatie meekijkconsult niet in?

De zorgovereenkomst vermeldt dat de praktijk tijdens openingsuren telefonisch bereikbaar moet zijn. Hoe moet ik dat interpreteren?

Vragen per e-mail

Waarom koopt VRZ Zorginkoop de prestatie PACT niet in?

Wat is de vergoeding voor Huidtherapie indien er geen zorgovereenkomst is afgesloten?

Hulpmiddelen

Toelichting overeenkomst Orthopedische schoenen 2020

Toelichting overeenkomst Orthopedische schoenen 2019

Wat is er gewijzigd in de contracten voor de ademhalingshulpmiddelen per 2020?

Wat is er gewijzigd in de zorgovereenkomst orthopedische schoenen van 2020?

Als ik een ander hulpmiddel wil leveren dan op de prijslijst voorkomt?

Hoe kan ik een zorgovereenkomst hulpmiddelen aanvragen?

Ik ben apotheker/apotheekhoudende huisarts maar heb geen SEMH-certificaat. Kan ik de zorgovereenkomst tekenen?

Ik heb een aanbod gekregen voor een zorgovereenkomst waar ik geen gebruik van wens te maken. Wat moet ik doen?

In de zorgovereenkomsten stomamaterialen, afvoerend incontinentiemateriaal en verbandmiddelen zijn clusterprijzen opgenomen. Wat houdt dit in?

Klopt het dat ik als apotheek(houdende huisarts) meerdere zorgovereenkomsten hulpmiddelen heb ontvangen/getekend?

Mag ik in 2019 aan-, uittrekhulpmiddelen leveren?

Mijn AGB-code is gewijzigd, moet ik iets doorgeven?

Voorheen leverde ik eerst één paar elastische kousen voor de duur van drie maanden, waarna ik twee paar kon leveren.

Wat is het beleid rondom GPH-codes/welke GPH-code moet ik gebruiken?

Welke kwaliteitseisen hanteert VRZ Zorginkoop?

Integrale geboortezorg

Wanneer kom je in aanmerking voor een overeenkomst Integrale Geboortezorg?

Wat is de procedure voor het aanvragen van een overeenkomst voor integrale Geboortezorg?

Kraamzorg

Waarom is er voor gekozen om niet voor alle kraamcentra de NZA tarieven te volgen voor 2020?

Hoe zet VRZ Zorginkoop de maxmax tarieven in?

Waarom wordt er voor coöperaties/maatschappen een tarief gehanteerd dat 10% lager ligt dan NZa max?

Waarom kijkt VRZ Zorginkoop alleen naar het opleiden van BBL-studenten in de kwaliteitsovereenkomst en niet naar BOL-studenten

Kan ik nog in bezwaar gaan voor de tarieven kraamzorg 2020?

Hoe zit het met de inning van de eigen bijdrage van kraamzorg wanneer ik een overeenkomst heb gesloten?

Hoe moet ik de eigen bijdrage verwerking bij het indienen van de declaratie?

Ik heb mijn overeenkomst niet binnen het termijn getekend. Kom ik nu nog in aanmerking voor een overeenkomst 2020?

Wij hebben gedurende 2020 ons werkgebied beperken. Is dit mogelijk?

Kan ik partusassistentie die ik heb verleend in een ziekenhuis of geboortecentrum declareren bij de zorgverzekeraar?

Wat betekent het als ik geen overeenkomst sluit met VRZ Zorginkoop?

Er zijn tekorten aan kraamverzorgenden in de regio waar ik zorg verleen. Hoe willen de VRZ Zorgverzekeraar dat de zorg ingezet wordt?

Waaraan moet het opleidingsplan voor kraamzorg voldoen?

Logopedie

Ik ben van plan een bestaande praktijk over te nemen? Kan ik de lopende zorgovereenkomst met deze praktijk overnemen?

Onze maatschap verandert van samenstelling. Heeft dit gevolgen voor de lopende zorgovereenkomst?

Wat zijn de voordelen van het aangaan van een zorgovereenkomst met VRZ?

Ik heb een zorgovereenkomst getekend voor 2019. Moet ik actie ondernemen om een zorgovereenkomsten t.b.v. 2020 te ontvangen?

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Ik heb geen zorgovereenkomst 2020 ontvangen. Hoe vraag ik een zorgovereenkomst 2020 aan?

Ik ben een nieuwe praktijk gestart, wat moet ik doen?

Moet ik een nieuwe zorgovereenkomst aanvragen als er nieuwe collega(‘s) toetreden tot de praktijk?

Mijn praktijksamenstelling en/of andere gegevens van mijn praktijk veranderen. Wat moet ik doen?

Wat is de vergoeding voor paramedische zorg indien er geen zorgovereenkomst is afgesloten?

Moet ik alle papieren verwijzingen bewaren of is het digitaal bewaren van verwijzingen ook voldoende?

Waarom is de duur van een groepsbehandeling gemaximeerd tot 3 maanden? Wat moet ik doen als ik langer wil behandelen?

Moeten mijn medewerkers ook in het Kwaliteitsregister Paramedici ingeschreven zijn?

Waarom koopt VRZ Zorginkoop de nieuwe prestatie meekijkconsult niet in?

De zorgovereenkomst vermeldt dat de praktijk tijdens openingsuren telefonisch bereikbaar moet zijn. Hoe moet ik dat interpreteren?

Vragen per e-mail

Welke controles voert VRZ Zorginkoop uit op de ingevulde vragenlijsten?

Wat moet ik doen als ik gedurende 2020 de vrijwillige Kwaliteitstoets afrond? Of als deze gedurende 2020 verloopt?

Waarom heeft VRZ Zorginkoop het klantervaringsonderzoek niet opgenomen in het inkoopbeleid?

Ik ben sinds kort gekwalificeerd en geregistreerd om gespecialiseerde logopedie te mogen verlenen. Moet ik dit melden bij VRZ Zorginkoop?

Waarom koopt VRZ Zorginkoop de prestatie PACT niet in?

Mondzorg

Hoe vraag ik een overeenkomst Mondzorg aan?

Voor welke mondzorg kan ik een overeenkomst aanvragen?

Als ik een overeenkomst met u aanga, is deze dan ook geldig voor mijn collega’s die zorg leveren?

Ik werk voor meerdere praktijken, is deze overeenkomst geldig voor alle praktijken?

Ben ik voor alle tandheelkundige zorg een gecontracteerde zorgverlener wanneer ik een contract afsluit? En is deze dan geldig voor alle aangesloten verzekeraars?

Contracteren jullie ook zorgverlener die niet in Nederland gevestigd zijn?

Hoe weten mijn patiënten dat ik een overeenkomst heb afgesloten?

Doet Eno niet mee met contractering Mondzorg? Want zij worden wel benoemd in de communicatie.

Hoe kan ik de tarieven inzien op de website?

Waarom is de vergoeding van de partiële- en frameprothese niet opgenomen in de overeenkomst?

Ik heb een begroting/Ik heb een vergoedingsvraag.

Mijn nota is niet vergoed volgens de overeenkomst.

Multidisciplinaire zorg

Aan wie kan ik administratieve wijzigingen doorgeven?

Benadert VRZ Zorginkoop zelf de aanbieders van Ketenzorg?

VRZ Zorginkoop neemt ‘in beginsel’ de afspraken met de dominante zorgverzekeraar over. Wat betekent dat?

Waarom is het niet toegestaan om per dossier of per jaar afspraken met verschillende dominante zorgverzekeraars te maken?

Waarom moet ik de afspraken voor alle dossiers Ketenzorg en Geïntegreerde eerstelijnszorg tegelijk opsturen?

Waarom zou ik willen dat VRZ Zorginkoop de afspraken die ik met mijn dominante zorgverzekeraar heb gemaakt volgt?

Wanneer wordt er door VRZ Zorginkoop een tegenvoorstel gedaan?

Oefentherapie

Hanteert VRZ Zorginkoop (Eno en Zorg en Zekerheid) het bewijs van diagnose of moet er een verwijzing zijn?

Ik wil een zorgovereenkomst voor de gecombineerde leefstijl interventie aanvragen. Waar kan ik terecht?

Ik ben van plan een bestaande praktijk over te nemen? Kan ik de lopende zorgovereenkomst met deze praktijk overnemen?

Onze maatschap verandert van samenstelling. Heeft dit gevolgen voor de lopende zorgovereenkomst?

Wat zijn de voordelen van het aangaan van een zorgovereenkomst met VRZ?

Ik heb een zorgovereenkomst getekend voor 2019. Moet ik actie ondernemen om een zorgovereenkomsten t.b.v. 2020 te ontvangen?

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Ik heb geen zorgovereenkomst 2020 ontvangen. Hoe vraag ik een zorgovereenkomst 2020 aan?

Ik ben een nieuwe praktijk gestart, wat moet ik doen?

Moet ik een nieuwe zorgovereenkomst aanvragen als er nieuwe collega(‘s) toetreden tot de praktijk?

Mijn praktijksamenstelling en/of andere gegevens van mijn praktijk veranderen. Wat moet ik doen?

Wat is de vergoeding voor paramedische zorg indien er geen zorgovereenkomst is afgesloten?

Moet ik alle papieren verwijzingen bewaren of is het digitaal bewaren van verwijzingen ook voldoende?

Waarom is de duur van een groepsbehandeling gemaximeerd tot 3 maanden? Wat moet ik doen als ik langer wil behandelen?

Moeten mijn medewerkers ook in het Kwaliteitsregister Paramedici ingeschreven zijn?

Waarom koopt VRZ Zorginkoop de nieuwe prestatie meekijkconsult niet in?

De zorgovereenkomst vermeldt dat de praktijk tijdens openingsuren telefonisch bereikbaar moet zijn. Hoe moet ik dat interpreteren?

Vragen per e-mail

Waarom koopt VRZ Zorginkoop de prestatie PACT niet in?

Paramedische zorg in instellingen

Ik ben van plan een bestaande praktijk over te nemen? Kan ik de lopende zorgovereenkomst met deze praktijk overnemen?

Onze maatschap verandert van samenstelling. Heeft dit gevolgen voor de lopende zorgovereenkomst?

Wat zijn de voordelen van het aangaan van een zorgovereenkomst met VRZ?

Ik heb een zorgovereenkomst getekend voor 2019. Moet ik actie ondernemen om een zorgovereenkomsten t.b.v. 2020 te ontvangen?

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Ik heb geen zorgovereenkomst 2020 ontvangen. Hoe vraag ik een zorgovereenkomst 2020 aan?

Ik ben een nieuwe praktijk gestart, wat moet ik doen?

Moet ik een nieuwe zorgovereenkomst aanvragen als er nieuwe collega(‘s) toetreden tot de praktijk?

Mijn praktijksamenstelling en/of andere gegevens van mijn praktijk veranderen. Wat moet ik doen?

Wat is de vergoeding voor paramedische zorg indien er geen zorgovereenkomst is afgesloten?

Moet ik alle papieren verwijzingen bewaren of is het digitaal bewaren van verwijzingen ook voldoende?

Waarom is de duur van een groepsbehandeling gemaximeerd tot 3 maanden? Wat moet ik doen als ik langer wil behandelen?

Moeten mijn medewerkers ook in het Kwaliteitsregister Paramedici ingeschreven zijn?

Waarom koopt VRZ Zorginkoop de nieuwe prestatie meekijkconsult niet in?

De zorgovereenkomst vermeldt dat de praktijk tijdens openingsuren telefonisch bereikbaar moet zijn. Hoe moet ik dat interpreteren?

Vragen per e-mail

Waarom koopt VRZ Zorginkoop de prestatie PACT niet in?

Mijn instelling wil starten met het aanbieden van paramedische zorg. Hoe gaat VRZ Zorginkoop daarmee om?

De paramedicus kan/wil zich niet registreren in het CKR of het Kwaliteitsregister Paramedici. Wat moet mijn organisatie doen om toch in aanmerking te komen voor een zorgovereenkomst?

De tariefbijlage vermeldt andere declaratiecodes dan voorgaande jaren. Hoe komt dit?

Mijn instelling wil starten met het aanbieden van Paramedische zorg. Hoe gaat VRZ Zorginkoop daarmee om?

Wat is de vergoeding voor Paramedische zorg in Instellingen indien er geen zorgovereenkomst is afgesloten?

Welke zorgaanbieders komen in aanmerking voor een zorgovereenkomst Paramedische zorg in instellingen?

Reguliere huisartsenzorg

Waarom zou ik willen dat VRZ Zorginkoop de afspraken volgt, die ik met mijn dominante zorgverzekeraar heb gemaakt?

Wat is het beleid van VRZ Zorginkoop ten aanzien van het contracteren van apotheekhoudende huisartsen?

Welke betalingstermijn hanteert VRZ Zorginkoop?

Verloskunde en Prenatale screening

Vanwege de verminderde beschikbaarheid en bereikbaarheid van de tweede lijn, hebben wij een overeenkomst met andere tarieven bij onze preferente zorgverzekeraar. Kan ik met jullie ook een speciale overeenkomst aangaan? En moet ik daar iets voor aanleveren?

Waarom hebben jullie een aparte overeenkomst voor echo’s in het kader van prenatale screening en is dit niet opgenomen in de overeenkomst verloskunde?

Ik wil een overeenkomst prenatale screening aanvragen. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Kan ik buiten de contracteerperiode nog een overeenkomst aanvragen?

Ik heb mijn overeenkomst niet op tijd ondertekend en ben nu te laat voor de deadline. Kan ik nog wel in aanmerking komen voor een overeenkomst in 2020?

Wat is de vergoeding voor verloskundige zorg indien er geen overeenkomst is gesloten?

Ik wil graag in aanmerking komen voor een max-max tarief verloskunde, hoe moet ik dat aanvragen?

Waarom wordt de toeslag verminderde bereikbaarheid nu ineens beperkt tot maximaal 2 jaar?

De aanbiedingsbrief vermeldt een datum waarop het contractaanbod wordt ingetrokken. Wat houdt dat in?

Wat is de vergoeding voor verloskunde indien er geen zorgovereenkomst is afgesloten?

Wijkverpleging

De NZa introduceert voor het jaar 2020 de nieuwe prestatie ‘Thuiszorgtechnologie’. Daardoor komt o.a. de prestatie Farmaceutische telezorg te vervallen. Wat betekent dit voor ons?

Hebben jullie al besloten om een speciale prestatiecode voor indicatiestelling naturazorg te hanteren?

Heeft VRZ inzicht in tarieven die andere verzekeraars met aanbieders afspreken?

Hoe kunnen we in aanmerking komen voor een overeenkomst over de regiefunctie voor complexe wondzorg?

Hoe zit het regels rondom Casemanagement Dementie?

Ik heb nog geen overeenkomst. Hoe vraag ik een overeenkomst wijkverpleging aan?

In het beleid wordt gesproken bij farmaceutische telezorg maximaal twee uur per geïncludeerde verzekerde per maand dat mag worden gedeclareerd. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen?

Is het een eis dat een kinderverpleegkundige de indicatiestelling bij IKZ (Medische Kindzorg) doet?

Kan ik als ZZP’er ook een overeenkomst voor 2020 krijgen?

Kan VRZ toelichten in hoeverre haar doelmatigheidsmodel de te verwachten kosten wijkverpleging werkelijk voorspelt? De ervaring van de afgelopen jaren leert dat zorgconsumptie waaronder wijkverpleging wordt bepaald door onder andere de SES maar ook het feit of een verzekerde alleenstaand is.

Kan VRZ toelichten op welke wijze zij de prestaties van de aanbieder op de doelmatigheid transparant vertaald naar de tarieven 2020? En houdt VRZ hierin rekening met de mate waarin zij een uitspraak kan doen over de verwachtte zorgkosten van de klantengroep van de aanbieder op basis van klantkenmerken?

Kwaliteitsindicatoren: In 2019/2020 moet conform inkoopbeleid op 3 thema’s worden geregistreerd: Prem, kwetsbaarheid en ongeplande ziekenhuisbezoeken. Hoe ziet u kwetsbaarheid als thema? En wat is bijvoorbeeld jullie definitie van kwetsbaarheid?

Moet de Hbo-verpleegkundige perse in loondienst zijn van mijn organisatie?

Regiefunctie Complexe Wondzorg: Vele wondzorgconsulenten lopen tegen het probleem aan dat er andere verbandmiddelen worden gebruikt dan dat geadviseerd wordt door de consulent. Dit komt omdat de patiënten hiervoor niet verzekerd zijn. Kunnen wij hierover extra afspraken maken?

Volgt VRZ de nadere duiding van het Zorginstituut Nederland over door V&VN vastgestelde werkwijze tot de indicatie voor wijkverpleging? En hoe zit het bij maximaal aantal uren bij Palliatieve Terminale Zorg?

Wanneer moet de businesscase uiterlijk aangeleverd zijn wanneer wij in aanmerking willen komen voor de prestatie Thuiszorgtechnologie?

Wij hebben begrepen dat verzekeraars onderling af hebben gesproken dat de preferente verzekeraar leidend in haar preferente gebied leidend is m.b.t. de voorwaarden voor de dementie keten. Klopt dit?

Wij hebben problemen met het vinden van voldoende verpleegkundigen niveau 5. Mag de indicatiestelling ook door niveau 4 worden gedaan?

Wordt de prestatie Thuiszorgtechnologie standaard opgenomen in de zorgovereenkomst Wijkverpleging?

Wordt er door VRZ Zorginkoop gekeken naar doelmatigheid?