Eerstelijns verblijf

Kies het inkoopjaar dat u wilt zien:

Zorgovereenkomsten 2019 VRZ Zorginkoop

Veelgestelde vragen

In het inkoopbeleid staat in bijlage 1: De ELV-instelling is verantwoordelijk voor de juiste opname van cliënten en mag uitsluitend ELV-zorg leveren, als de ELV-instelling alle documentatie ontvangen heeft van de indicerende (huis)arts en de beslisboom op basis van het Verenso afwegingsinstrument leidt tot aanspraak op vergoeding van de geleverde ELV-zorg. Vraag: Wat verwacht VRZ Inkoop van de ELV aanbieder in de praktijk, moeten we de beslisboom in het ECD van de cliënt opslaan?

Wat is ELV?

In het inkoopbeleid staat in bijlage 3: Om hoog complexe zorg te mogen leveren moet de eerstelijnszorginstelling een specialist ouderengeneeskunde in kunnen zetten en afspraken maken over overdracht van hoog- naar laagcomplexe zorg voorafgaand aan terugkeer naar huis. Wat wordt hiermee bedoeld?

Voor wie is ELV bedoeld?

In het inkoopbeleid staan in bijlage minimum- en kwaliteitseisen. Bent u bereid deze eis te laten vervallen voor zorgaanbieders die in 2018? wel ELV hebben geleverd, alleen dit niet met VRZ hebben gecontracteerd?

Alle veelgestelde vragen

Nieuws

Contractinformatie zorgovereenkomsten hulpmiddelen 2019
25 september 2018

De verzending van de overeenkomst Pro- en Orthesen 2019 heeft vertraging opgelopen. Alle marktpartijen doen in dit proces hun uiterste best, zodat VRZ Zorginkoop de overeenkomst uiterlijk 12 oktober 2018 kan verzenden. Wij houden rekening met een reële…

Lees meer