Fysiotherapie

Kies het inkoopjaar dat u wilt zien:

Let op: voor het zorginkoopbeleid fysiotherapie zijn er enkele wijzigingen en bijzonderheden ten opzichte van 2018. Wij vragen u daarom qua volgorde eerst de leeswijzer en daarna de inkoopbeleidsstukken door te lezen.

Veelgestelde vragen

Alle veelgestelde vragen

Nieuws

Volgbeleid Multidisciplinaire Zorg (Ketenzorg)
19 februari 2019

Indien u als aanbieder van multidisciplinaire zorg dan wel ketenzorg afspraken heeft gemaakt binnen segment 2 of 3 met uw preferente zorgverzekeraar, dan worden deze via VECOZO of per e-mail met VRZ Zorginkoop gedeeld. Indien u binnen zes…

Lees meer