Fysiotherapie

Kies het inkoopjaar dat u wilt zien:

Let op: voor het zorginkoopbeleid fysiotherapie zijn er enkele wijzigingen en bijzonderheden ten opzichte van 2018. Wij vragen u daarom qua volgorde eerst de leeswijzer en daarna de inkoopbeleidsstukken door te lezen.

Veelgestelde vragen

Alle veelgestelde vragen

Nieuws

Nieuwe Tarievenlijst Conventionele Gebitsprothese 2019
14 november 2018

De tarieflijst voor de conventionele gebitsprothese voor de verzekeraars ONVZ en Zorg en Zekerheid is op 6 november opnieuw gepubliceerd. Voor prestatiecode P40 (toeslag immediaat kunstgebit) was in de tariefbijlage van 30 juli abusievelijk het tarief over 2018…

Lees meer