Reguliere huisartsenzorg

Kies het inkoopjaar dat u wilt zien:

Volgbeleid

De preferente zorgverzekeraar koopt huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg in bij zorgaanbieders. De afspraken worden vervolgens door middel van een (digitaal) volgformat doorgestuurd naar de verre zorgverzekeraars. In beginsel volgen de verre zorgverzekeraars deze afspraken, waarbij de vrijheid tot toetsen, afwijken en afwijzen op tarief bestaat. Bij het volgen wordt op hoofdlijnen het volgende beleid gehanteerd:

  • Wij volgen in de regio van de zorgaanbieder de eisen die door de preferente zorgverzekeraar worden gesteld. Deze eisen hebben betrekking op de competenties van de zorgaanbieder en de kwaliteit van zorg;
  • Wij volgen geen afspraken die tussen de zorgaanbieder en de preferente zorgverzekeraar zijn gesloten, die niet passen bij onze signatuur of niet aansluiten bij onze specifieke verzekerdenpopulatie;
  • De afspraken in het kader van segment 2 komen alleen voor volgen in aanmerking indien deze met dezelfde preferente zorgverzekeraar zijn gemaakt als de afspraken in segment 1;
  • Er wordt transparantie geboden over de inhoud van de afspraken. Met name afspraken voor multidisciplinaire zorg en aanvullende afspraken kunnen zonder deze inzage niet gevolgd worden. Voor het inkoopbeleid in uw regio verwijzen wij naar uw preferente zorgverzekeraar.