Wijkverpleging

Kies het inkoopjaar dat u wilt zien:

Zorgovereenkomsten 2020 VRZ Zorginkoop

Veelgestelde vragen

Wij hebben begrepen dat verzekeraars onderling af hebben gesproken dat de preferente verzekeraar leidend in haar preferente gebied leidend is m.b.t. de voorwaarden voor de dementie keten. Klopt dit?

Hoe zit het regels rondom Casemanagement Dementie?

Wij hebben problemen met het vinden van voldoende verpleegkundigen niveau 5. Mag de indicatiestelling ook door niveau 4 worden gedaan?

Hebben jullie al besloten om een speciale prestatiecode voor indicatiestelling naturazorg te hanteren?

Alle veelgestelde vragen

Nieuws

Informatie Inkoop Geneeskundige Zorg Specifieke Patiëntgroepen (GZSP)
23 juli 2019

De VRZ-verzekeraars hebben besloten om de GZSP voor het jaar 2020 niet via contracten in te kopen. De GZSP zal door de verzekeraars worden vergoed op basis van de aanspraken en voorwaarden die in de polisvoorwaarden voor 2020…

Lees meer