Zorg en Zekerheid

Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid
Wij zijn een regionale zorgverzekeraar die dichtbij de mensen staat. Met de juiste zorg op de juiste plek, maar ook met maatschappelijke initiatieven die de samenleving socialer maken en daarmee gezonder.

Samen werken aan zorg
Het is onze missie om te zorgen voor kwalitatief goede zorg. Dit doen wij samen met de verzekerde en met de zorgaanbieders. Wij streven naar maximalisatie van gezondheid en gezondheidswinst door doelmatige inzet van beschikbare middelen. Wij hebben geen winstoogmerk.

Goede gezondheid en gezondheidszorg ontstaat door samenwerking van verzekerde, zijn netwerk, zorgaanbieder en verzekeraar. Deze samenwerking begint bij het voorkomen van zorg, stimuleert een actieve inzet van alle betrokkenen en bevordert de juiste zorg op de juiste plek.